Vedlikehold Kjelvatn

I perioden 21. juni til 13. september vil det foregå utbedringsarbeider på Kjelvatn dam østre. I denne forbindelse vil gangbrua over dammen bli midlertidig revet.

Kjelvatn dam østre

 Alternativ vei for kryssing til østsiden av Kjelvatn legges over fyllingen oppstrøms dammen. Alternativ vei blir merket.

I perioden anleggsperioden vil vannstanden i magasinet holdes noe lavere enn normalt - ca kote 509,00 moh.

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre.