Nyheter

  • SKS har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde normal kraftproduksjon. Det samme gjør nettselskapene i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen.