SmiSto AS

Selskapet er felles eid selskap mellom SKS Produksjon AS (50 %) og Helgeland Kraft AS (50 %). SmiSto ble etablert i forbindelse med utbyggingen av kraftverkene Smibelg og Storåvatn i Rødøy og Lurøy kommuner på Helgeland.

SmiSto AS
SmiSto AS

Prosjektet består av to separate kraftverk, som bygges parallelt. Smibelg og Storåvatn ligger på hver sin side av fjorden Gjervalen sør for Melfjorden i Salten. Kraftverkene vil ha en samlet årlig kraftproduksjon på om lag 210 GWh, noe som tilsvarer energiforbruket i om lag 10 500 husstander.

Utbyggingen innebærer at seks vann reguleres i hovedsak ved senking, noe som innebærer et mer skånsomt naturinngrep enn tradisjonelle damanlegg. I tillegg overføres avløpet fra en rekke mindre vann og bekker til kraftverkene.

Kraftverkene vil få en samlet årsproduksjon på cirka 210 GWh, som tilsvarer forbruket til rundt 10.000 husstander og har en kostnadsramme beregnet til om lag 1,3 milliarder kroner. 

Les mer