Sponsing og samfunnsstøtte

SKS sponsor

SKS ønsker å bidra til samfunnsutvikling og bolyst i våre vertkommuner som har gitt oss muligheten til å skape verdier av fellesskapets vannressurser. Hvert år gir vi derfor tilbake et betydelig beløp til støtte for mangfold og bredde innenfor lokal og regional idrett, kultur og utdanningsrettede formål.

 

Kriterier til søkere

SKS fordeler sponsormidler til drift av idrettslag, idelle/frivillige organisasjoner, kulturformål, samt prosjekter i regi av skole- og utdanningsinstitusjoner. Sponsormidlene skal bidra til å skape aktivitet, bolyst og positive ringvirkninger i SKS produksjonsområder.
 

Lokal tilhørighet

SKS prioriterer sponsorsamarbeid med lokal tilhørighet knyttet til SKS virksomhetsområde. Vår vannkraftproduksjon foregår i store deler av Salten-regionen og på Helgeland fra Kjerringøy i nord til Hemnes i sør. 

 

Positiv aktivitet

Sponsormidlene skal bidra til å skape et mangfoldig og inkluderende kultur-, idretts- eller frivillighetstilbud i de lokalsamfunnene SKS har tilknytning til. Sponsormidlene skal bidra til å skape positiv aktivitet og bolyst i regionen.

 

Barn og ungdom

Prosjekt eller tiltak som retter seg mot barn og unge prioriteres ved tildeling av midler. SKS heier på aktivitet som er inkluderende, som omfavner alle og som bidrar til trivsel og trygghet for de som vokser opp i vårt nærmiljø. 

 

FLL SKS

Profilering av SKS

Gjenytelse i form av profilering og positiv fremming av SKS virksomhet vektlegges.
Det er viktig for oss at samarbeidet er basert på gjensidig fremsnakking av hverandres aktiviteter og virksomhet.

Gjennom sponsorsamarbeid er vi oppatt av å bygge kunnskap om vannkraft, fornybar energi og viktigheten av bærekraftige energiløsninger.
 


Slik søker du støtte

Søknad må inneholde følgende:

  • Navn på lag/forening/organisasjon 
  • Hva det konkret søkes støtte til, samt søknadssum.
  • Kontaktinformasjon

Søknad sendes per e-post til sponsing@sks.no

Vi besvarer henvendelsene så snart søknaden er ferdig behandlet, uavhengig om ditt lag/forening innvilges sponsorstøtte eller ikke. Behandling og endelig svar på søknad foretas i løpet november.

Søknadsfrist for sponsorsamarbeid 2025 er lørdag 31. august.
 


Logo

Ved tildeling av sponsormidler benyttes SKS-konsernets logo for profilering av samarbeidet. Logoene benyttes til trykk på skilt, bannere, klær og på digitale flater.

 

Logo med farger

Logoen benyttes på hvit eller transparent bakgrunn.

Last ned her

 

Logo hvit

Hvit logo benyttes der hvor logo skal gjengis på mørk bakgrunn,
eller på bakgrunner hvor logo i originale farger ikke oppnår god
nok kontrast. Hvit logo benyttes alltid over primærfargene, samt på
sponsorvirksomhet som draktreklame, stadionskilt ol.

Last ned her