Våre kraftverk

SKS er Nord-Norges ledende kraftprodusent med produksjon av ca 2,2TWh vannkraft fra konsernets 20 kraftstasjoner i Salten og Helgelandsregionen. Dette tilsvarer forbruket til vel 110.000 husstander.

På kartet under ser du oversikt over plasseringen av de ulike kraftverkene. Ved å trykke på logoen får du opp utfyllende informasjon for hvert enkelt kraftverk. Du kan også velge kraftverk ved å trykke på oversikten i venstremenyen.