Polar Kraft AS

Polar Kraft AS driver omsetning av elektrisk kraft og annen virksomhet som hører naturlig sammen med det. Lofotkraft Holding AS, Nordkraft AS og Salten Kraftsamband AS eier 33 % hver av aksjene.

Polar Kraft

Selskapet leverer kraft til forbrukere, og skal være åpent for samarbeid med, og deltagelse i, andre selskaper som har lignende virksomhet.

Forretningsadressen er i Narvik. Selskapet har også avdelinger i Svolvær, Bodø, Fauske, Sortland og på Myre. Virksomheten opererer innenfor et ensartet marked begrenset til Norge.

Selskapet er organisert og bemannet for å ivareta markedsføring, salg og innkjøp av kraft. Ved starten av 2018 hadde selskapet 8 ansatte i Svolvær, 5 på Sortland, 6 på Fauske, 6 i Narvik og 1 i Bodø. 

Kontaktinformasjon Polar Kraft

Kundeservice. Tlf. 987 02 006 | 09.00 - 15.00 alle hverdager
firmapost@polarkraft.no