Cato Sandslett

Cato Sandslett

Avdelingsleder drift og produksjonsplanlegging

SKS Produksjon

+47 97 19 56 69