Sponsing, samarbeid og tilskudd

SKS forvalter store naturressurser til bruk i vannkraftproduksjon på vegne av våre eiere og våre vertkommuner. Som stor og viktig samfunnsaktør, ønsker SKS å bidra tilbake til samfunnet som har gitt oss muligheten til å forvalte disse ressursene. Vi gir derfor støtte til mangfold og bredde innenfor lokal og regional verdiskapning.

Foto: Stian Høgland
Fauske/Sprint og IK Grand er begge sponset av SKS. Foto: Avisa Nordland / Stian Høgland

 

Vi har delt vårt engasjement inn i fire hovedkategorier;

  • Idrett
  • Kultur 
  • Utdanning
  • Ideele organisasjoner

I tillegg støtter vi opp om veldedige formål og andre gode tiltak innenfor vårt geografiske nedslagsfelt.