Vedtatt utbygging av Smibelg og Storåvatn

Salten Kraftsamband AS (SKS) og Helgeland Kraft AS (HK) har i respektive styrer vedtatt å bygge ut Smibelg og Storåvatn kraftverk i Rødøy og Lurøy kommune.

 Kraftverkene har vært under utvikling i over to tiår, og konsesjon ble endelig meddelt av Olje- og energidepartementet (OED) 2.3.2012. Fra OED`s pressemelding i 2012 ble det sagt at dette var den største vannkraftkonsesjonen som var blitt gitt siden 2004.

Kraftverkene har reguleringsmagasiner med betydelig regulering, og vil være et viktig supplement til mye ny uregulert kraft i kraftsystemet. SKS og HK går sammen inn i et felles kontrollert kraftverksselskap med 50 % eierskap hver.

Kraftverkene er planlagt idriftsatt innen utgangen av 2019 etter en planlagt byggeperiode på 4,5 år. Kraftverkene får en samlet årsproduksjon på ca. 210 GWH som tilsvarer forbruket til ca. 10 000 husstander, og har en samlet prislapp på ca. 1,3 Mrd kr.

Kraftverksprosjektet er et betydelig industriprosjekt i Nordland som vil ha store positive ringvirkninger både lokalt og regionalt, samt være et viktig bidrag til fremtidens fornybarsamfunn. Beslutningen forutsetter at prosjektet oppnår tilfredsstillende finansiering.


Kontaktpersoner SKS

Steinar Pettersen, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS
Mobil: 906 82 000

Stein Mørtsell, administrerende direktør, SKS Produksjon AS
Mobil: 992 30 427

Kontaktpersoner Helgeland Kraft

Ove Brattbakk, administrerende direktør, Helgeland Kraft AS
Mobil: 906 48 270

Torkil Nersund, produksjonssjef, Helgeland Kraft AS
Mobil: 902 16 538