Tilbud til private aksjonerer i Sjøfossen Energi AS

SKS har sendt ut tilbud til samtlige private aksjoneærer om kjøp av C-aksjer i selskapet.

Salten Kraftsamband AS har i dag, 26. 6. 2013 sendt ut tilbud til private eiere om kjøp av C-aksjer i energiselskapet Sjøfossen Energi AS.

Kontaktperson:

Tor Arvid Sollie, Pareto Securities AS
tlf: (+47) 24 13 21 45