SKS Produksjon inngår avtale med Elkem for leveranse av kraft

SKS Produksjon og Elkem AS signerte torsdag 18. august en langsiktig industrikraftavtale (200 GWH) for levering Salten/Salten verk i Sørfold.

- SKS Produksjon er veldig fornøyd med å ha tegnet en langsiktig avtale med Elkem for leveranse av kraft til Elkem Salten. Dette betyr mye for å få til stabilitet og forutsigbarhet i forhold til vår egen drift og utvikling, men er også i henhold til vår visjon om å skape muligheter i Saltenregionen, sier administrerende direktør i SKS Produksjon, Stein Mørtsell.

SKS Produksjon AS og Elkem AS signerte kraftavtalen i et møte i Bodø sist torsdag. SKS Produksjon skal levere 200 GWh årlig over flere år til Elkems smelteverk i Salten.

- Vi er veldig tilfreds med å ha inngått en god, langsiktig avtale med en lokal aktør for levering av kraft til vårt smelteverk i Salten. Dette sikrer oss konkurransedyktige vilkår og bidrar til å trygge næringslivet og arbeidsplasser i regionen, sier administrerende direktør i Elkem, Helge Aasen.

SKS Produksjon er Nord-Norges største kraftprodusent, og eier 11 vannkraftverk. Kraftanleggene ligger i Fauske, Bodø, Beiarn og Gildeskål kommuner. Elkem Salten er med sine 170 ansatte et av verdens største og mest moderne silisiumverk med en årlig omsetning på ca 1.100 MNOK. Elkem Salten har et moderne teknisk anlegg med tre smelteovner for silisiummetall og microsilica. Verket ligger i Sørfold kommune.