SKS Kraftsalg overtar 6000 kunder

SKS Kraftsalg AS (SKS) og konsernet Indre Salten Energi AS (ISE) har inngått intensjonsavtale om overdragelse av sluttbrukeromsetningen til ISE.

– Avtalen er et viktig ledd i jobben med å styrke SKS som konkurransedyktig aktør innen sluttbrukeromsetning av kraft, både i privat- og bedriftsmarkedet, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i SKS.  
Overdragelsen er tenkt gjennomført i januar 2016.

– Med større investeringer de nærmeste årene vil det være utfordrende å drive lønnsomt med et begrenset kundegrunnlag sett i lokal og regional sammenheng. Det å selge sluttbrukeromsetningen er derfor en naturlig del av utviklingen i bransjen for de mindre aktørene. Dersom vi kommer til endelig enighet er vi fornøyd med at kundene overdras til en lokal og solid aktør. Vi vil også med dette sette et enda større fokus på våre kjerneområder, sier Ove Sørdahl, administrerende direktør i Indre Salten Energi AS.

SKS Kraftsalg AS er landsdekkende strømleverandør og en av Nord-Norges ledende aktører innen kraftomsetning til privat og bedriftsmarkedet. Avtalen med ISE tilfører SKS ca. 6 000 kunder og vil være med på styrke selskapets kundeportefølje.
Kontaktpersoner:

ISE er et konsern bestående av sluttbrukeromsetning av kraft både i privat- og bedriftsmarkedet, entreprisevirksomhet, kraftproduksjon, fjernvarme og strømnett i Fauske og Sørfold kommune.


Kontaktinformasjon

Steinar Pettersen, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS
mobil: 906 82 000
e-post:  steinar.pettersen@sks.no

Ove Sørdahl, administrerende direktør, Indre Salten Energi AS
mobil:  415 18 738
e-post:  ove.sordahl@isenergi.no