SKS byr på aksjer kraftkonsernet Sjøfossen Energi AS.

Salten Kraftsamband ønsker å styrke produksjonsporteføljen og har gitt bud til de kommunale eierne på aksjene i kraftkonsernet Sjøfossen Energi AS.

Styrker industriell satsning
- Investeringen vil være et viktig ledd i SKS’ strategiplan for fremtidig vekst og utvikling av SKS-konsernet. Planene er godt fundamentert ut fra et forretningsmessig og industrielt perspektiv. Aksjekjøpet vil styrke Salten som kraftsenter og bidra til økt verdiskapning i regionen, sier Leif Finsveen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS.

Sjøfossen Energi AS driver primært vannkraftproduksjon og eier fem vannkraftverk med samlet årsproduksjon på ca. 90 GWh. I tillegg driver konsernet omsetning av elektrisk kraft, tjenesteyting i tilknytning til produksjon. Foruten morselskapet består konsernet av datterselskapene Helgeland Småkraft AS, Sjøfossen Næringsutvikling AS og Beiarkraft AS.

Sjøfossen Energi AS er organisert som aksjeselskap og er eid av Gildeskål kommune (43,2 %), Beiarn kommune (25,4 %), samt private aksjonærer (31,4 %). Selskapet har 34 ansatte.

Sjøfossen Energi AS er eier av Salten Kraftsamband AS med 14 % aksjeandel.


Kontaktperson:
Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS
mob: (+47) 911 68 440 | leif.finsveen[at]sks.no