Salg av KystTele AS

SKS Eiendom AS, Helgeland Kraft AS og Hålogaland Kraft AS, selger sine aksjer i KystTele AS. Ny eier er KystTele Holding AS

 SKS Eiendom AS, Helgeland Kraft AS og Hålogaland Kraft AS solgte onsdag 30. september sine aksjer i KystTele AS. Selskapene har siden etableringen i 2005 jobbet sammen for å styrke kapasiteten for datakommunikasjon mellom Sør- og Nord-Norge. KystTele AS har siden dette etablert seg som den største uavhengige tilbyderen av fiberkapasitet mellom landsdelene.

KystTeles nett, som strekker seg fra Trondheim til Narvik og fra Nesna til Mo i Rana, går innom rundt 30 tettsteder og byer langs kysten og er en vital del av bredbåndsstrukturen i Norge.

- Etableringen av KystTele AS var viktig for å sikre god infrastruktur og det var naturlig at de største kraftselskapene i regionen tok en ledende rolle med å få denne etablert. Investeringen har vært svært vellykket for eierne, men vi ser nå at tiden er inne for å overlate til andre å videreutvikle potensialet i selskapet, sier Asle Bardal, styreleder i KystTele AS.

- Vi ser på KystTele AS som en spennende og viktig spiller i kapasitetsdekningen i Norge. Selskapet har vært godt drevet og betjener i dag viktige behov. Behovet for både økt kapasitet og flere føringsveier er en sterk trend som vi tror vil fortsette fremover, sier Kjell Ivar Hansen i Kysttele Holding AS.


Kontaktpersoner:

Steinar Pettersen, konsernsjef SKS
mobil: 906 82 000

Asle Bardal, styreleder KystTele AS
mobil: 908 52 275

Kjell Ivar Hansen, styreleder KystTele Holding AS
mobil: 976 74 319