Oppstart anleggsarbeider i Arstaddalen

12. august 2013 starter byggingen av Govddesåga Kraftverk i Arstaddalen i Beiarn kommune.

 Arbeidet vil i hovedsak være sprengning av tunneler fra eksisterende dam i Arstaddalen og opp til nytt inntaksområde i Govddesdalen.

Anleggsperioden vil bli fra august 2013 til høsten 2016. Det må påregnes sprengningsarbeider i dagen og i tuneller ved Arstaddammen og i Govddesdalen ved nytt inntaksområde. Noen aktiviteter i inntaksområdet vil kreve helikoptertransport.

Veien opp dalen vil bli brøytet vinterstid, men av sikkerhetshensyn vil veien være stengt med bom ca. 2 km fra avkjøring FV 813.  I tillegg vil det bli satt opp bom ved damvokterboligen for å regulere adkomsten gjennom anleggsområdet fra boligen og opp til Arstaddalsdammen.

Mer informasjon om Govddesåga Kraftverk


Kontaktpersoner:

Tore Rørnes, Fauskebygg AS, tlf. 950 60912  

Ivar Wiik (byggeleder),  tlf. 916 95 734 | 75402394

Rune Stensland, daglig leder, Govddesåga Kraftverk AS, tlf. 901 10 197