Nå realiseres SKS Arena

Under en pressekonferanse mandag 24. november kunngjorde SKS sammen med FK Fauske/Sprint og Fauske kommune realiseringen av hallprosjektet "SKS Arena". Som Generalsponsor gleder vi oss på vegne av klubbens medlemmer og innbyggerne i Indre Salten over planene om en storstue for idrett, kultur og næringsaktiviteter endelig blir en realitet. Vi er stolte over at hallen bærer navnet SKS Arena. Som vår visjon sier - Vi skaper muligheter!

Stålhall


SKS Arena vil bli en stålhall med størrelse 115m * 75m, spilleflaten er på 100m * 64m, og hallen vil ha sitteplasser til 500 personer. I tillegg vil det være et servicebygg knyttet til hallen med garderober med mer. Hallen kommer i første omgang til å være en fotballhall, men det planlegges også at hallen skal kunne brukes til annen aktivitet. I forhold til fremdrift så er målet at grunnarbeidene starter innen 14 dager, at jobben med å reise bygget starter ca. 1. juli 2015, og at SKS Arena står klar til bruk ved årsskiftet 2015/2016.

- Det å realisere SKS Arena hadde ikke vært mulig å få til hvis ikke Fauske/Sprint hadde hatt gode samarbeidspartnere som både tenker på kommunen og regionen. Fauske/Sprint ønsker å takke alle aktører som har bidratt til at Fauske kommune og Indre Salten får en slik storstue. I den forbindelse ønsker klubben spesielt å trekke frem generalsponsoren SKS, samt Fauske kommune. Med å være så tydelig som det disse samarbeidspartnerne har vært, har dette vært avgjørende byggesteiner i realiseringen av prosjektet, sier Ove Sørdahl, styreleder i FK Fauske/Sprint i en pressemelding.