Laveste strømpris på ti år

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 26,7 øre/kWh i 2015. Dette er 13 prosent mindre enn i 2014 og den laveste prisen for husholdninger siden 2005.

kilde: Europower / Statistisk Sentralbyrå

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 80,9 øre/kWh i 2015, framgår det av en artikkel på SSBs nettsider. Det er 3,3 prosent lavere enn i 2014. Av dette utgjorde kraftprisen 26,7 øre/kWh, nettleien 26,2 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 28,1 øre/kWh.

Store tilsig til vannmagasinene ga betydelig kraftproduksjon i 2015. Ifølge NVE var tilsiget på 153 TWh i 2015, noe som er hele 23 TWh mer enn normalen for perioden 1981–2010. Det milde været bidro dessuten til å redusere etterspørselen etter strøm til oppvarming. Gjennomsnittstemperaturen for hele landet i 2015 var 1,8 °C over normalen, og året ble det tredje varmeste i en serie som går tilbake til 1900. Lave strømpriser kan også ses i sammenheng med synkende priser på kull.

Spotpris billigst

I 2015 ble 68 prosent av strømmen til husholdningene solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen. Prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen var i gjennomsnitt 24,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. For variable kontrakter betalte husholdningene 31,3 øre/kWh. For nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet var prisen 32,6 øre/kWh, og for kontrakter med over ett års varighet var prisen 32,0 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 33 øre/kWh.

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 24,7 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2015. Det er 15 prosent lavere enn året før.

Også for industri, eksklusiv kraftintensiv industri, sank prisene i 2015 sammenlignet med året før. Gjennomsnittsprisen var 23,2 øre/kWh i 2015, som er en nedgang på 16 prosent fra 2014.

For kraftintensiv industri selges det mest av strømmen gjennom fastpriskontrakter. Den gjennomsnittlige prisen eksklusive avgifter og nettleie var 30,9 øre/kWh i 2015. Dette utgjør en økning på 4,7 prosent i forhold til 2014.