Konsesjon til Govddesåga kraftverk i Beiarn kommune

Govddesåga Kraftverk AS fikk fredag 11. januar 2013, tillatelse til å bygge Govddesåga kraftverk i Beiarn kommune i Nordland. Govddesåga Kraftverk AS eies av SKS Produksjon AS, Statskog SF og Clemens kraft AS.

- Utbyggingen vil gi tilgang på ny kraftproduksjon og er et viktig bidrag til Regjeringens satsing på mer fornybar energi. Samtidig er dette utbyggingsprosjektet et godt eksempel på mulighetene til å få mer produksjon i et område som tidligere er bygd ut, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Kraftverket vil få en installert effekt på ca 25 MW. Årlig kraftproduksjon er anslått til ca 58 GWh med en vinterkraftandel på nær 15 prosent. Kraftproduksjonen tilsvarer det årlige forbruket til ca 2.900 husstander.

For ytterligere informasjon om konsesjonstildelingen, se OEDs nettsider (ekstern lenke)


Kontaktperson:

Rune Stensland, assisterende direktør, SKS Produksjon AS
mob: (+47) 901 10 197 | e-post: rune.stensland@sks.no