Kjøp av Rødøy-Lurøy Kraftverk's nettvirksomhet

Nordlandsnett AS og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) er i sluttforhandlinger om et mulig kjøp av RLKs nettvirksomhet.

Se vedlagte pressemelding.

Pressemelding