Kjelvatnet – senking av vannstanden i perioden 14. september – 9. oktober

Pga. vedlikeholdsarbeid vil Kjelvatnet fra 14. til 21. september gradvis bli senket 2,5 meter under høyeste vannstand. Deretter vil vatnet fylles ved naturlig tilsig. Fra 9. oktober tas det sikte på at Kjelvatnet er hevet til normal vannstand.

Grunnet vedlikeholdsarbeid i kraftanleggene vil vannstanden i Kjelvatnet fra 14. til 21. september gradvis bli senket inntil 2,5 meter under høyeste vannstand. Ved varsel om mye nedbør kan senking av vannstanden starte inntil en uke tidligere. Fylling vil deretter skje ved naturlig tilsig.


Kontaktperson:
Per Arne Mathisen, avdelingsleder drift
SKS Produksjon AS
Mob:  908 90 510