Gjennomslag for Govddesåga Kraftverk AS

22. september ble gjennomslagssalven skutt ved inntaket til Govddesåga Kraftverk i Beiarn kommune.

3,5 kilometer tunnell

Første tunnelsalve ble skutt 30.august 2013, og det har i løpet av de siste to år blitt drevet ca 3,5 km tunnel i tillegg til selve fjellhallen hvor kraftstasjonen er plassert.
 
- Tunneldrivingen har tatt noe lengre tid enn planlagt, og det var derfor ekstra godt at gjennomslaget kom nå. Slike anledninger skal feires, og arbeidslaget var godt fornøyd med at byggherren tradisjon tro serverte cognac på røysa, forteller Egil Olsen, avdelingsleder vassdrag i SKS Produksjon.

Prosjektet i rute

På tross av forsinkelsene i tunneldrivingen er prosjektets totale framdrift i henhold til plan plan.
 
- Uteanlegget med trafo og koblingsanlegg er etablert, mens man i stasjonene nå foretar de siste arbeider før oppstart av generatormontasje. I inntaksområdet pågår arbeid med bjelkestengsel og varegrind samt elmek arbeider ifm. tappeluke i dam. Arbeid med framføring av strøm og fiber gjennom tunnel vil starte innen kort tid, sier Olsen.

Om Govddesåga Kraftverk

Govddesåga er allerede regulert i forbindelse med etableringen av Arstaddalsdammen og Sundsfjord kraftverk på 60 tallet. Forretningsideen er å utnytte vannfallet mellom nytt inntak på kote 546 og Arstaddalsdammen til kraftproduksjon.

Prosjektet fikk endelig konsesjon 11. januar 2013, og byggearbeidene startet sommer 2013. I tilknytning til kraftverket er det også gitt konsesjon for en ny 132 kV linje til Sundsfjord.

Årsproduksjonen er beregnet til 58 GWh med en installert effekt på 27 MW. Kraftverket har ikke magasin og vil være et rent elvekraftverk som kjører etter tilsig. Prosjektet har en forventet utbyggingskostnad på 344 mill.kr, og planlagt idriftsettelse er sommeren 2016.

Byggeherre er Govddesåga Kraftverk AS, hovedentreprenør er Fauskebygg AS og rådgivende ingeniør er Sweco AS. Govdessåga Kraftverk er eid av SKS Produksjon AS (55,9 %), Statskog Energi AS (34 %), og Clemens Kraft AS (10,1 %).

Video

Se visualisering av kraftutbyggingsprosjektet i Beiarn