Forhandler om salg av entreprenørselskap

Salten Kraftsamband AS (SKS) er i sluttforhandlinger med Bodø Energi AS om salg av 100 % av aksjene i Sjøfossen Entreprenør AS og 51 % av aksjene i Fram Kraftentreprenør AS.

Bodø Energi og SKS er nå enige om de fleste sentrale vilkår. Dersom vi lykkes med gjenstående arbeid vil Sjøfossen Entreprenør AS og 51 % av aksjene i Fram Kraftentreprenør AS bli overdratt til Bodø Energi med virkning fra 31. desember 2015.

SKS ønsker å sikre utvikling, vekst og fremtidige arbeidsplasser ved å selge våre entreprenørselskap. Bodø Energi har regional forankring og en tydelig ambisjon og våre to selskap vil her bli en del av en større og mer robust enhet på entreprenørsiden. Arbeidsplassgarantien for de ansatte i Sjøfossen Entreprenør videreføres av Bodø Energi.

- Salget vil tjene alle parter. Avhendelse er riktig ut i fra den utvikling vi ser innenfor kraftbransjen. Bodø Energi har et uttalt ønske om å vokse både innenfor nett- og på entreprenørsiden. Et salg vil derfor bidra til vekst og utvikling for våre to entreprenørselskap. SKS skal fremover konsentrere seg om kjernevirksomhet som er kraftproduksjon og kraftsalg,  sier Steinar Pettersen, konsernsjef i SKS.

- Bodø Energi har, gjennom sitt datterselskap BE Energimontasje, en klar vekststrategi innenfor entreprenørvirksomheten. Kjøpet av Sjøfossen Entreprenør og 51 % av Fram Kraftentreprenør passer derfor godt inn i denne langsiktige strategien. Spesielt ønsker Bodø Energi å bygge opp et robust reise-entreprenørselskap med base i Nord-Norge, sier Arne Juell, administrerende direktør i Bodø Energi.

I forhandlingene som har vært er partene også enige om å samarbeide tettere innenfor kraftsalg.


Kontaktpersoner:

Steinar Pettersen, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS           
mobil: 906 82 000
e-post: steinar.pettersen@sks.no

Arne Juell, administrerende direktør, Bodø Energi AS
mobil: 900 88 756
e-post: arne.juell@bodoenergi.no