Forbedret resultat for Salten Kraftsamband AS

Det har i dag, mandag 29. april, vært avholdt ordinær generalforsamling i Salten Kraftsamband AS.

Konsernregnskapet viser en omsetning på 1 090 mill.kr, driftskostnader på 802 mill.kr og
driftsresultat på 288 mill.kr. Ordinært resultat før skatt er på 220 mill.kr. Skattekostnaden er
på 127 mill.kr og resultat etter skatt er på 93,2 mill. kr. Morselskapet har et resultat etter skatt
på 133,5 mill.kr, noe som er om lag 30 mill.kr bedre enn foregående år

Økt produksjon
- Konsernresultatet etter skatt er 20 millioner bedre enn foregående år. Kraftprisen har vært
betydelig lavere i 2012 enn hva den var i 2011 og kraftproduksjon har vært ca 500 GWh
høyere enn hva tilfellet var i 2011. Alt i alt er vi fornøyd med resultatet for 2012, sier Leif
Finsveen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS.

Driftsmessig har det ikke vært hendelser av uvanlig art.

Utbytte til eierne
Generalforsamlingen har i dag, 29. april 2013, besluttet å utdele utbytte på 70 mill. kr
for regnskapsåret 2012. Dette er identisk med foregående år.


Kontaktperson:
Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS
mob: (+47) 911 68 440

Se SKS' nettbaserte årsmelding

Se bladbar pdf av årsmeldingen