Besluttet utbygging av Govddesåga Kraftverk

Selskapet Govddesåga Kraftverk AS har besluttet å starte utbygging av Govddesåga i Arstaddalen i Beiarn kommune.

Samarbeidsprosjekt
Govddesåga er allerede regulert og overført til Arstaddalsdammen i forbindelse med bygging av Sundsfjord kraftverk på 60 tallet. - Det nye prosjektet vil ha inntaket noe høyere i vassdraget, slik at fallhøyden ned til dammen blir ca. 220 m. Kraftverket vil ha installert effekt på 27 MW og en årlig produksjon på 58 GWh, sier Rune Stensland, daglig leder i Govddesåga Kraftverk AS.

Utbyggingen er et samarbeidsprosjekt mellom SKS Produksjon AS (55,9 %), Statskog Energi AS (34 %) og Clemens Kraft KS (10,1 %).

Oppstart august 2013
Det vil bli etablert adkomst tunnel fra dammen og inn til kraftstasjonen som skal stå i fjell.
Fra kraftstasjonen er det planlagt en ny vanntunnel opp til inntaket, hvor det vil bli etablert en liten dam for å sikre frostfri tilførsel av vann. Planlagt oppstart er august 2013 og idriftsetting er sommeren 2016. 

Ny kraftlinje til Sundsfjord
Selskapet har valgt Fauskebygg som entreprenør og det er ventet at de vil starte riggingen med det første. I tilknytning til kraftverket skal det også bygges en ny kraftlinje til Sundsfjord. - Den nye kraftlinjen skal erstatte en gammel og svak linje som ble bygget i forbindelse med Sundsfjord-utbyggingen, sier Stensland.


Kontaktpersoner:

Stein Mørtsell, styreleder, Govddesåga Kraftverk AS
mob.: 992 30 427

Rune Stensland, daglig leder, Govddesåga Kraftverk AS
mob.: 901 10 197

Terje Holm Nygård, prosjektleder, SKS Produksjon AS
mob.: 952 98 163