30 millioner kroner i årsresultat for SKS

Kraftkonsernet SKS oppnådde et årsresultat på 30,4 MNOK i 2014.

Generalforsamlingen har i dag godkjent SKS’ årsregnskap for 2014. Konsernregnskapet for SKS rapporteres i 2014 for første gang etter IFRS-standard (internasjonal regnskapsstandard).

Konsernregnskapet viser en omsetning på 1 022 MNOK og et driftsresultat på 155 MNOK. Resultat før skatt er på 80 MNOK. Skattekostnaden er 57,8 MNOK som gir et samlet resultat etter skatt er på 30,4 MNOK for kontrollerende eierinteresser.

- Betydelig lavere produksjon og fallende kraftpriser er hovedårsaken til et begrenset resultat for 2014. Urealiserte verdiendringer for energikontrakter og rentebytteavtaler regnskapsføres til virkelig verdi etter IFRS med verdiendringene over resultatet, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i SKS.

Effekten av verdiendringene påvirker resultatet for 2014 negativt med 83,5 MNOK, fordelt med 47,7 MNOK på rentebytteavtaler og 35,9 MNOK på energikontrakter.

Konsernets totalresultat for kontrollerende eierinteresser er 38,9 MNOK som er 18,4 mill.kr høyere enn foregående år. Tilsvarende tall etter norsk regnskapsstandard er 70,3 MNOK i 2014 noe som er 19,8 MNOK bedre enn 2013.

Utbytte
Morsselskapet (Salten Kraftsamband AS) rapporterer sitt resultat etter norsk regnskapsstandard og har et resultat etter skatt på 57,1 MNOK.

For 2014 utbetales utbytte på 50 MNOK. Eierutbytte er basert på gjeldende aksjonæravtale, der minimum 70% av konsernets resultat før minoritets-interesse, eller minimum 50 MNOK skal utbetales som utbytte.


Kontaktperson

Steinar Pettersen, konsernsjef, Salten Kraftsamband AS

mobil | 906 82 000
e-post | steinar.pettersen@sks.no