Én dråpe vann...

Har du noen gang tenkt på vannets kraft? Hvilke ringvirkninger foredling av vannressursene kan bety for samfunnet vårt?