Teamleder kraftverk, Sulitjelma

SKS Produksjon AS søker teamleder for Sulitjelmaverkene.

Storelvvatn kraftverk, Sulitjlema. Foto: Andreas Opheim
Storelvvatn kraftverk og vannmagasinet Lomi i Sulitjelmavassdraget. Foto: Andreas Opheim

SKS Produksjon AS er et datterselskap i Salten Kraftsamband AS - et kraftkonsern innenfor produksjon og omsetning av elektrisk kraft med hovedkontor på Fauske. Konsernet har 74 medarbeidere hvorav 43 ansatte i SKS Produksjon AS.  

SKS Produksjon driver 21 kraftverk i Salten og Nord-Helgeland, med en årsproduksjon på ca. 2,2 TWh.  Selskapet er organisert i avdelingene kraftverk, vassdrag, drift og produksjonsplanlegging samt strategi og utvikling.

Avdeling kraftverk vil i fra Q1 2023 være organisert i team Sulitjelma og team Sundsfjord. I tillegg utøves fag- og systemstøtte samt prosjektansvar fra hovedkontoret på Fauske.


Teamleder kraftverk, Sulitjelma

Hovedoppgave i tillegg til ledelse, drift og vedlikehold, er videreutvikling av eget ansvarsområde. Herunder bidra til et aktivt og godt samarbeid med team Sundsfjord og øvrige ressurser i avdeling kraftverk, samt samhandling på tvers av avdelinger i konsernet.

Team Sulitjelma har p.t. 10 ansatte hvorav 1 lærling. 

Sentrale oppgaver:

 • HMS, herunder aktiv oppfølging av HMS løftet til Energi Norge.
 • Personalansvar og inkluderende ledelse av teamet.
 • Fag-, innkjøp og økonomiansvar.
 • Prioritere, planlegge og fordele jobber i vedlikeholdssystem (JobTech).
 • Risikovurderinger, ROS analyse.
 • Videreutvikling av selskapets/teamets beste praksis for drift/vedlikehold.
 • Evaluere og videreutvikle driftsrutiner.
 • Gjennomføre ressursplanlegging i eget team og i samarbeid med øvrige i avdelingen.
 • Delta i beredskapskapsorganisasjonen.
 • Lede feilsøking og feilretting.
 • Bidra til kontinuerlig utvikling og forbedring av styrende dokumentasjon.
 • Gjennomføre prosjekter iht selskapets prosjektmodell.
 • Følge opp og være pådriver i forhold til bruk av selskapets systemløsninger.

Ønsket kompetanse og kvalifikasjoner: 

 • Relevant og dokumenterbar ledererfaring fra tilsvarende stilling.
 • Relevant høyere utdanning innenfor fagretning elektro eller maskin.

Personlige egenskaper: 

 • Åpen, inkluderende og tydelig i din kommunikasjon.
 • Løsningsorientert med gjennomføringsevne.
 • Systematisk og målrettet.

Vi tilbyr: 

 • En utfordrende jobb i et spennende fagmiljø.
 • Et tverrfaglig, trivelig og uformelt arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø og gode velferdsordninger.
   

For mer informasjon, ta kontakt med:  

 • Ragnar Petttersen, avdelingsleder kraftverk | Tlf. 995 46 245 | E-post: ragnar.pettersen@sks.no 

evt. stedfortreder;

 • Svenn Isaksen, teamleder Sundsfjordverkene | Tlf. 976 59 130 | E-post: svenn.isaksen@sks.no 

Søknadsfrist:

15. januar 2023 | Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes til hr@sks.no


SKS Produksjon, Sulitjelmaverkene