Slik søker du støtte

For at søknaden skal bli tatt til vurdering er det flere punkter som må beskrives;

Fauske IL Langrenn
SKS er sponsor av Fauske IL Langrenn og var hovedsponsor for NM del 2 i 2012

Søknad må inneholde følgende:

  • Navn på lag/forening/organisasjon 
  • Hva det konkret søkes støtte til
  • Kontaktinformasjon

Søknadene sendes per e-post til firmapost@sks.no

Søknadsfrist for 2020 er lørdag 31. august 2019.

Vi besvarer henvendelsene så snart søknaden er fedig behandlet, uavhengig om ditt lag/forening innvilges sponsorstøtte eller ikke.

Dersom du mottar sponsorstøtte

Ved tildeling av mindre sponsorbeløp krever vi som gjenytelse at SKS som et minimum profileres med navn, logo, link eller lignende der det er naturlig kan gjøres, f.eks i programmer, nettsider etc.

Ved tildeling av større beløp, eller inngåelse av mer omfattende avtaler, krever vi andre betingelser.
Dette vil fremkomme under forhandling mellom SKS og sponsorobjekt.