SKS Kraftsalg AS

Selskapet er et 100% eid datterselskap i SKS-konsernet. SKS Kraftsalg er et kraftomsetningsselskap som tilbyr et bredt produkt- og tjenestespekter innen kjøp og  salg av kraft.

SKS Kraftsalg er landsdekkende leverandør av strøm til sluttbrukermarkedet, til privat og bedriftskunder.  Flere distribusjonsselskap i Nordland selger i dag strøm til sine nettkunder i kommisjon for SKS Kraftsalg.

Virksomhetsområder

  • Kraftsalg
  • Kraftforvaltning
  • Krafthandel
  • Kraftavregning
SKS Kraftsalg tilbyr strøm til privat og bedriftsmarkedet
SKS Kraftsalg tilbyr strøm til privat og bedriftsmarkedet