Opprinnelsesgaranti

Er du miljøbevisst, kan du kjøpe strøm fra en leverandør som bruker opprinnelsesgarantier. På den måten gjør du et bevisst miljøvalg, og gir tydelige signaler til oss som kraftprodusent og som kraftleverandør om at det lønner seg å satse på fornybar energiproduksjon. Ved å kjøpe strøm basert på opprinnelsesgarantier, er du som kunde kundene sikret at pengene går til investeringer i fornybar energi.

Fornybar energi

Ved å velge opprinnelsesgaranti:

  • støtter du satsning på fremtidsrettede energikilder uten utslipp av Co2
  • sikrer du at det produseres fornybar energi for dine strømkroner
  • gir du et sterkt signal til leverandørene om å satse på utvikling av fornybare energikilder
  • prisen for opprinnelsesgaranti ligger nå på 0,5 øre/kWh, dette utgjør 50 kroner i året for et forbruk på 10 000 kWh