Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) / prosjektleder

SKS Produksjon AS søker vassdragsteknisk ansvarlig for deler av selskapets kraftverksportefølje.

VTA sks
SKS er en av Nord-Norges største vannkraftprodusenter. Hvert år bidrar SKS med ca. 2,2 TWh grønn energi fra 24 vannkraftverk i Salten og på Helgeland. I tillegg utfører vi handel og kraftforvaltning for over 20 eksterne energiselskaper. 
 
SKS-konsernet har totalt 74 ansatte fordelt på selskapene Salten Kraftsamband, SKS Produksjon og SKS Handel. Vi jobber for bærekraftige energiløsninger og skal være en aktiv pådriver for FNs bærekraftsmål. SKS har sammen med andre kraftselskap forpliktet seg til å følge opp HMS-løftet i regi av bransjeforeningen Energi Norge.  

Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) / prosjektleder

SKS Produksjon AS søker vassdragsteknisk ansvarlig for deler av selskapets kraftverksportefølje.

 

Sentrale oppgaver innen vassdragstekniske forhold:

 • Ansvar for oppfølging av vassdragsanleggene iht. krav i forskrift og lovverk.
 • Utarbeide og holde oppdatert selskapets internkontrollsystem for vassdragsanlegg.
 • Sørge for at anleggenes sikkerhet overvåkes og revurderes.
 • Utrede forbedringer og oppgraderinger av vassdragsanleggene.
 • Gjennomføre ROS analyser.
 • Rapportere og forslå sikkerhetstiltak overfor leder.
 • Påse at planlegging, prosjektering, bygging og revurdering av anleggene ivaretar relevante krav i forskriften, herunder at nødvendige fagområder blir ivaretatt.
 • Lære opp tilsynspersonell.
 • Være stedfortrendene VTA for deler av SKS Produksjons anleggsportefølje.
 • Inngå i selskapets beredskapsorganisasjon.

Sentrale oppgaver innen vedlikehold og rehabilitering:

 • Planlegging og budsjettering av arbeider i vassdragsanleggene. 
 • Prosjektledelse/byggeledelse ved aktuelle vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter.  
 • Inneha rollen som byggherrens representant.
 •  Rapportere iht. selskapets rutiner for HMS, framdrift og økonomi.

Ønsket kompetanse og kvalifikasjoner: 

 • Sivilingeniør/Mastergrad eller Bachelor innen bygg med studieretning innen vassdragsteknikk eller konstruksjonsteknikk. Alternativt Sivilingeniør/Mastergrad innen maskin.
 • Relevant erfaring fra vannkraft/damanlegg, bygg/anlegg eller mekanisk virksomhet er ønskelig - enten fra planlegging/rådgiving eller drift/vedlikehold/utbygging.
 • Spesifikk teoretisk opplæring iht. NVEs godkjenningskrav for VTA, herunder kursene damsikkerhet 1 og 2. Dette kan ved behov gjennomføres etter evt. ansettelse.
 • Manglende formell kompetanse kan vurderes opp mot relevant etterutdanning og lengre praksis.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper: 

 • Ansvarsbevisst og interessert.
 • Selvgående lagspiller som trives i tverrfaglig miljø. 
 • Systematisk og målrettet.
 • God gjennomføringsevne.
 • Løsningsorientert med praktisk tilnærming. 

Vi tilbyr: 

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en bærekraftig bransje med stort samfunnsansvar. 
 • Et tverrfaglig, trivelig og uformelt arbeidsmiljø.
 • God mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag. 
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Gode velferdsordninger. 
 • Nødvendig opplæring innenfor relevant område. 

For mer informasjon, ta kontakt med:  

 • Egil Olsen, vassdragssjef | Tlf. 930 66 714 | E-post: egil.olsen@sks.no 
 • Erlend Rånes, sjef stab og støtte | Tlf. 993 60 215 | E-post: erlend.raanes@sks.no 
   

Søknadsfrist:

11. desember 2022 | Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes til hr@sks.no