SKS Kraftsalg

SKS Kraftsalg er landsdekkende strømleverandør til sluttbrukermarkedet, til privat og bedriftskunder.

SKS Kraftsalg

Flere distribusjonsselskap i Nordland selger i dag strøm til sine nettkunder i kommisjon for SKS Kraftsalg.

Selskapet er et 100% eid datterselskap i SKS-konsernet. SKS Kraftsalg er et kraftomsetningsselskap som tilbyr et bredt produkt- og tjenestespekter innen kjøp og  salg av kraft.

Virksomhetsområder

  • Kraftsalg
  • Kraftforvaltning
  • Krafthandel
  • Kraftavregning