SKS Kraftsalg AS

SKS Kraftsalg er et kraftomsetningsselskap som tilbyr et bredt produkt- og tjenestespekterhandel innen handel og forvaltning av kraft.

SKS Kraftsalg

 

Virksomhetsområder

  • Kraftforvaltning
  • Krafthandel
  • Kraftavregning

Selskapet er et 100% eid datterselskap i SKS-konsernet.