SKS søker ny konsernsjef

Salten Kraftsamband søker ny konsernsjef da Steinar Pettersen ved nyttår går av med pensjon.

SKS søker konsernsjef
SKS søker konsernsjef

Som konsernsjef får du ansvar for et av Nord-Norges ledende kraftkonsern og landsdelens største vannkraftprodusent. SKS nye konsernsjef har relevant ledererfaring og er opptatt av samfunnsoppdraget i den videre utviklingen av konsernet.

Kraftbransjen er i endring, så du bør være strategi- og utviklingsorientert, ha endringskompetanse og erfaring med en åpen og tett dialog til både ansatte, styret og eierskap. Du har en åpen og samarbeidsorientert lederstil, er opptatt av å bygge en god kultur og skape et godt nettverk både internt og eksternt. Du rapporterer til konsernets styre og styrets leder.

Les mer