Ledige stillinger i SKS

Salten Kraftsamband AS søker renholder i 50 % stilling

sks konsernStillingen er ansvarlig for renhold av vårt administrasjonsbygg på Fauske og vil være i team med kantinebestyrer/vaktmester. Renholder er vikar for kantinebestyrer og yter bistand i vår bedriftskantine. Ved økt oppdragsmengde vil det være muligheter for stillingsutvidelse.

Søknadsfrist 21. mai | Les mer