Salten Kraftsamband

SKS har bygd energiløsninger gjennom generasjoner. Vi skal fortsatt bane vei for fornybarsamfunnet gjennom vår kjernevirksomhet innen vannkraftproduksjon og omsetning av miljøvennlig elektrisk energi.