Årsrapport 2022

Salten Kraftsamband (SKS) leverer et tilfredsstillende årsresultat for 2022. Resultatet preges av høy kraftproduksjon, gode handelskontrakter, samt økning i kraftprisen siste kvartal.