Årsrapport 2021

Salten Kraftsamband (SKS) leverer et solid årsresultat for 2021. Resultatet preges av store prisendringer på kraft sammenlignet med 2020.