SKS driftssentral

Driftssentralen overvåker og styrer egne og eksterne selskapers kraftanlegg

SKS driftsentral

 

SKS har siden åpning av driftssentralen i 1982 utviklet god kompetanse innenfor døgnkontinuerlig styring og overvåking av kraftverk og nettanlegg. I løpet av årene har denne tjenesten blitt mer og mer etterspurt, selskapet leverer nå tjenester til Nordlandsnett, Rødøy-Lurøy kraftverk, og Siso Energi. Tjenesten omfatter også vedlikehold og utvikling av det sentrale prosessanlegget som brukes i den daglige driften.

“Det er svært viktig med god kontroll og styring av nettet. En god tjenesteleveranse fra driftssentralen er helt avgjørende for en sikker og pålitelig leveranse til våre kunder. Vi er meget godt fornøyd med tjenesten og med samarbeidet”.

Harald Andreassen, direktør, Nordlandsnett AS

Driftsentralen gjør blant annet fysisk handel i de kortsiktige markedene, og anmelder både forbruk og forventet produksjon, samt endringer i produksjonsplan, til Statnett 24-7.

Den største kunden er Nordlandsnett, som eier og driver distribusjonsnettet i Bodø, Beiarn og Gildeskål kommune, samt regionalnettet i Salten.