Breivikelva kraftverk

Breivikelva

Om prosjektet

Breivikelva kraftverk skal bygges i Breivikdalen i Beiarn kommune. Planlagt årsproduksjon er på 27 GWh med en installert ytelse på ca. 9 MW.  Kraftverket vil i hovedsak bestå av et inntak, en rørgate på 2,5 km og en kraftstasjon. Det er ikke gitt konsesjon til reguleringsmagasin, og kraftverket vil derfor produsere etter vannføringen i Breivikelva.

Kraftstasjonen vil bli plassert nederst i Breivikdalen på kote 28,5. Inntaket vil bli i elva nedenfor Klumpvatnet på kote 334, noe som gir en fallhøyde på 305,5 meter.  
Kraftverket skal tilknyttes distribusjonsnettet til Nordlandsnett. I den forbindelse må det bygges en ny transformatorstasjon på Kjelling, samt gjennomføres forsterkning og reinvestering av eksisterende distribusjonsnett i området.

For å styrke mobiltelefon-nettet i området, er det satt opp en ny mobilsender på Agnesodden. Senderen dekker det meste av anleggsområdet og deler av Beiarfjorden. Oppsetting av mobilsenderen er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor, Beiarn kommune og SKS Produksjon.
Grunneier i Breivikdalen er Salten skogselskap. 

Adkomst

I anleggsperioden vil veien holdes åpen, men med begrensninger i allmenn ferdsel. Det vil også bli transport av masser og materiell sjøveien til anlegget. Etter anleggsperioden vil kraftverket normalt driftes med sommervei over fjellet fra Tvervik.

Leveranser

Framdrift

Oppstart av prosjektet er vinter/vår 2019, med planlagt idriftsettelse sommer 2021.

Prosjektleder

Egil Olsen SKSEgil Olsen.