Vilkår og angrerett

Kontraktsvilkår privatkunde og SKS Kraftsalg AS for levering av strøm

Generelt gjelder betingelsene gitt av Forbrukerombudet og Energi Norge i «Standard kraftleveringsavtale» 01.01.2017
Etter angrerettloven §18 har kjøper 14 dagers angrefrist ved kjøp av kraft. I tillegg gjelder følgende særvilkår for avtalen. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i "Standard kraftleveringsavtale"

 

Særvilkår

  1. Energivolumet tilpasses kjøpers målte forbruk ved de anlegg som er spesifisert. Kjøper betaler for levert energivolum.
  2. Månedlig fakturering, etterskuddsvis etter reelt forbruk basert på avlesninger mottatt fra kundens netteier. Hvis måledata fra kundens netteier ikke foreligger ved faktureringsdato, vil forbruket a-konto beregnes ut fra forventet årsforbruk oppgitt av netteier. Reelt forbruk vil deretter avregnes påfølgende periode. Dersom din netteier har en avtale om gjennomfakturering med SKS Kraftsalg vil nettleie blir fakturert sammen med kraft. Ellers får du denne på en egen nettleiefaktura fra din nettleverandør.
  3. Betalingsfrist er 14 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og eventuelt gebyr i henhold til gjeldende lovverk.
  4. Ved å opprette eFaktura/epostfaktura slipper du papirfakturagebyr. Papirfakturagebyr etter gjeldende satser.
  5. Opplysninger om endring av prispåslag, fastledd og særvilkår varsles kunden direkte via epost, brev eller sms.
  6. SKS forbeholder seg retten til å endre øvrige produkt- og avtalevilkår med 14 dagers varsel til kunden.
  7. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
  8. Ved inngåelse av strømavtale med SKS Kraftsalg godkjenner kunden at det sendes tilbud og annen informasjon fra SKS Kraftsalg. Informasjon vedrørende kundeforhold og/eller kundens strømavtale vil sendes selv om du har reservert deg mot eventuelle nyhetsbrev. Ved inngåelse av strømavtalen godkjennes det at SKS Kraftsalg kan benytte oppgitt kontaktinformasjon, telefonnumre og e-postadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som f.eks. prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen.

 

1. SKS SPOT

a) For SKS Spot beregnes netto kraftpris time for time basert på Nord Pools områdepris i kundens leveringsområde. For anlegg som ikke er timesmålte beregnes pris etter forbruksveid profil.

b) I tillegg til kraftprisen kommer et avtalt påslag som inkluderer myndighetspålagte elsertifikater. I tillegg kommer et månedlig fastbeløp.

c) Avtalen har ingen binding og løper til den blir sagt opp. Begge parter kan si opp avtalen med 14 dagers varsel.

d) Privatkunder i Nord-Norge er fritatt for mva. For privatkunder i resten av landet tilkommer merverdiavgift.

 

2. SKS MÅNED

a) Prisen gjelder for en måned av gangen og er inkludert innkjøpspris og myndighetspålagte elsertifikater.

I tillegg kommer et månedlig fastbeløp.

b) Avtalen har ingen binding og løper til den blir sagt opp. Begge parter kan si opp avtalen med 14 dagers varsel.

c) Privatkunder i Nord-Norge er fritatt for mva. For privatkunder i resten av landet tilkommer merverdiavgift.

 

2. 1 Vintergaranti

d) Vintergaranti er et tilleggsprodukt til strømavtalen SKS MÅNED og må bestilles særskilt.

e) Garantien gjelder i perioden 01. oktober - 31. mars og prisen kan justeres årlig.

f) Den garanterte maksprisen (per kWh) fastsettes innen 15. september og publiseres på sks.no

g) Vintergarantien faktureres i oktober til gjeldende sats og løper til den blir sagt opp. Frist for oppsigelse 1.oktober

 

3.SKS FAST

a) Avtalen gjelder fast pris på strøm i en avtalt periode og følger kunden ved flytting. 

b) Dersom kunden ønsker å si opp den tidsavgrensede fastprisavtalen, må han dekke kraftleverandørens direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Dette tapet beregnes på basis av kundens forventede årsforbruk, gjenværende varighet av kontrakten, samt forskjellen mellom avtalt pris og selgers pris på tilsvarende produkt på oppsigelsestidspunktet. Det direkte økonomiske tapet beregnes som ovenfor og vil minimum utgjøre kr. 300.
c) Fastprisavtaler opphører uten oppsigelse ved utløp av avtaleperioden, og kunden overføres til SKS MÅNED, se pkt. 2 a-c), med mindre kunden selv har bestilt en annen strømavtale hos SKS Kraftsalg.

d) Privatkunder i Nord-Norge er fritatt for mva. For privatkunder i resten av landet tilkommer merverdiavgift.

 

 

Om Angrefrist

Ved elektronisk bestilling av kraftkontrakt har du 14 dagers angrerett etter bestilling.
Dersom du ønsker å benytte deg av angrefristen kan du skrive ut angreskjemaet her.

 

Hvis du benytter deg av angrefristen har du mulighet til å:

     1. Angre på valg av kraftleverandør.

Kunder som angrer kan ikke forlange å få tilbake gammel leverandør. De kan kun angre på sitt valg av ny leverandør. Dette vil si at de vil havne på ventetariff hos sin lokale netteier inntil de har skaffet seg ny leverandør.

     2. Angre på valg av fastprisavtale.
Kunder som angrer på at de valgte fastpris vil få på en kontrakt med vårt standardprodukt SKS Måned. For perioden fastavtalen evt. har løpt og inntil ny kontrakt er tegnet vil de derfor måtte betale den til en hver tid gjeldene pris på dette produktet hos SKS Kraftsalg

 

Har du spørsmål?
Send en mail til kundesenter@sks.no eller ring oss på telefon 75 40 22 50 så hjelper vi deg.