Om prisberegningen

Beregningen på hva avtalen koster deg er basert på oppgitt årsforbruk og den andelen av forbruket som normalt finner sted inneværende måned. Prisen som er benyttet er gjeldende fastbeløp, lovpålagte el-sertifikater og strømprisen forrige måned.

Strømprisen er beregnet ut i fra postnummeret du har oppgitt og tillagt mva og offentlig avgifter der dette gjelder. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.