Avdelingsleder Sulitjelma

SKS Produksjon AS søker ny avdelingsleder ved Sulitjelmaverkene.

Avdelingsleder

Vår nåverende avdelingsleder skal gå av med pensjon og vi søker hans etterfølger. Avdelingen har p.t. 11 ansatte hvorav to lærlinger. Stillingens hovedoppgaver vil være drift og vedlikehold av avdelingens fem vannkraftverk med tilhørende reguleringsanlegg og produksjonslinjer.

Oppgaver:

 • Ledelse av avdelingen.
 • Prioritere, planlegge og fordele jobber i vedlikeholdssystem.
 • Delta i beredskapskapsorganisasjonen.
 • Lede feilsøking og feilretting. 
 • Utarbeide planer på kort og lang sikt
 • Utvikle effektive drifts- og vedlikeholdsrutiner.
 • Oppfølging av budsjett og regnskap.
 • Gjennomføring av prosjekter i samarbeid med prosjektavdelingen.
 • Drive forebyggende HMS arbeid, og løpende oppfølging av forbedringsmeldinger.

Vi ønsker en person med:

 • Ledererfaring fra tilsvarende stilling.
 • Utdannelse fra ingeniørhøgskole / teknisk fagskole fagretning elektro eller maskin.
 • Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 
 • Gode samarbeidsevner. 

Vi kan tilby:

 • En utfordrende jobb i et godt fagmiljø.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø og gode velferdsordninger.
For nærmere opplysninger kontakt ass.dir Rune Stensland tlf. 75 40 22 92 eller adm.dir Stein Mørtsell tlf. 75 40 24 40.
 
Søknad med CV sendes elektronisk til hr@sks.no innen 14.desember 2018.